พาณิชย์ เผยมูลค่าค้าชายแดน-ผ่านแดน ม.ค.โต 9.5% มูลค่ารวมกว่า 1.4 แสนลบ.

  • 0 Replies
  • 132 Views
*

Thetaiso

  • *****
  • 4721
    • View Profile
พาณิชย์ เผยมูลค่าค้าชายแดน-ผ่านแดน ม.ค.โต 9.5% มูลค่ารวมกว่า 1.4 แสนลบ.

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เปิดเผยถึงการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนประจำเดือนมกราคม 2565 ว่า ภาวะการค้าชายแดนและผ่านแดนยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมูลค่าการค้ารวม มูลค่า 141,072 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.49% โดยเป้าหมายทั้งปี 65 คือ ขยายตัว 5%

สำหรับประเทศมาเลเซีย มูลค่ารวมทั้งนำเข้าและส่งออก 30,549 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.26% กัมพูชา มูลค่ารวม 17,765 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.94% สปป.ลาว มูลค่ารวม 23,456 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39.86% เมียนมา มูลค่ารวม 18,607 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.26% สิงคโปร์ มูลค่ารวม 10,270 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.47% เวียดนาม มูลค่ารวม 8,066 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.19% โดยมีประเทศเดียวที่ลดลงคือ จีน มูลค่ารวม 16,988 ล้านบาท ลดลง 24.34%

นายจุรินทร์ กล่าวว่า ปัจจัยที่ส่งผลให้การค้ายังเป็นบวก โดยเฉพาะการส่งออกของไทยผ่านการค้าชายแดนและผ่านแดน มาจาก 1.การฟื้นตัวในภาคการผลิตและเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า ช่วยให้การส่งออกผ่านการค้าชายแดนและผ่านแดนยังขยายตัวได้ 2.เงินบาทยังอ่อนค่าในช่วงเดือนมกราคม 3.ความต้องการสินค้าจำเป็นเพื่อการอุปโภคบริโภคของประเทศเพื่อนบ้าน มีส่วนสำคัญช่วยให้การค้ายังขยายตัว 4.มาตรการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับเอกชนที่สนับสนุนการค้าชายแดนและผ่านแดน ทั้งการเร่งรัดการเปิดด่าน, จัดทำโครงการจับคู่กู้เงิน เป็นต้น

พร้อมกันนี้ ได้สั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ ขอความร่วมมือจากกระทรวงการต่างประเทศ ในการติดตามการส่งผลไม้ออกไปจีนเป็นการเฉพาะ เนื่องจากจีนเป็นตลาดใหญ่ โดยเฉพาะทางบก เพราะช่วงที่ผ่านมาติดขัดในภาคปฏิบัติเนื่องจากนโยบายซีโร่โควิดของจีน ที่มีการตรวจเข้มเรื่องของรถขนส่งผลไม้จากประเทศอื่นที่เข้าจีน

"การเจรจาล่าสุด โดยกระทรวงเกษตรฯ อยู่ในข้อเสนอที่เราอยากได้ fast track หรือเส้นทางพิเศษส่งผลไม้ไทยเข้าจีน ถ้าเราได้ตรวจสอบเข้มตามมาตรฐาน GAP Plus นอกจากกระบวนการปลูก การผลิต การดูแลรักษา และการตรวจโควิดเข้มก่อนปิดตู้ขนผลไม้ และตรวจคนขับ รวมทั้งมีเอกสารรับรองที่เห็นชอบร่วมกัน จะขอเลนพิเศษส่งผลไม้เข้าด่านทางบกของจีน ซึ่งกระทรวงเกษตรฯเป็นผู้รับผิดชอบเจรจา" รองนายกฯ และรมว.พาณิชย์ ระบุ

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังเดินหน้าดำเนินมาตรการเชิงรุกที่กำหนดไว้ 17+1 มาตรการ รวมถึงการแก้ปัญหาหน้างาน ซึ่งเป็นเรื่องจำเป็น เพื่อให้การส่งออกผลไม้ทางบกผ่านด่านเวียดนามเข้าจีน หรือลาวเข้าจีน มีความคล่องตัวที่สุด รวมถึงการอำนวยความสะดวกการส่งออกผลไม้โดยช่องทางอื่น เช่น ช่องทางเรือ และทางอากาศ

สำหรับการเปิดด่านเพิ่มเติม เช่น ด่านหนองเอี่ยน รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ กล่าวว่า กำลังเร่งรัดในเรื่องนี้ เพราะหากสามารถเปิดด่านได้ จะช่วยผลักดันให้มูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนไปยังกัมพูชาเพิ่มขึ้นได้อีกมาก ขณะเดียวกัน ยังมีเป้าหมายในการเปิดเส้นทางส่งออกที่อำนวยความสะดวกให้สินค้าไทยผ่านการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนเพิ่มขึ้น ทั้งเส้นทางเชียงของ เชียงแสน ให้มีการอำนวยความสะดวกยิ่งขึ้น และรถไฟลาว-จีน ซึ่งคาดว่าในเดือนมิ.ย. ฝ่ายจีนคงมีความพร้อมเปิดด่านได้